Domino QQ có cách chơi thách cược?

Domino QQ có cách chơi thách cược giống Poker nhưng lại đơn giản và ít phức tạp hơn.

Mức cược tối đa và tối thiểu

– Người chơi không cược trực tiếp bằng tiền mà cược bằng Chip. Người chơi sẽ mua chip bằng tiền VND khi vào bàn chơi.

Domino QQ 11

– Mức cược tối đa và tối thiểu ( Chip ) phụ thuộc vào bàn chơi mà người chơi đã lựa chọn.

Domino QQ 10

– Có 10 cấp độ bàn chơi tương ứng với mức cược như sau:

  • Tập sự: 1k – 10k chip.
  • Sơ cấp: 2k – 20k chip.
  • Trung cấp: 5k – 50k chip.
  • Nghiệp dư: 10k – 100k chip.
  • Chuyên nghiệp: 20k – 200k chip.
  • Veteran: 50 – 500k chip.
  • Professional: 100k – 1M chip.
  • Champion: 200k – 2M chip.
  • Master: 500k – 5M chip.
  • Grand Master: 1M – 10M chip.