Những điều không thể thiếu trong hợp đồng xây dựng

Tạo một hợp đồng xây dựng tốt là một kỹ năng mà mọi nhà xây dựng nên biết từ trong ra ngoài, cho dù anh ta hoặc cô ta là chủ xây dựng đơn lẻ hay người đứng đầu một công ty xây dựng lớn. Mặc dù các nhà thầu khác nhau sử dụng các danh sách kiểm tra khác nhau khi tạo hợp đồng, nhưng có những điểm chung cần được tuân thủ cho dù hợp đồng được in dưới dạng nào. Trong hầu hết các hợp đồng tốt, người xây dựng bắt đầu với các mục hàng cơ bản nhất, điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp với mức độ phức tạp của dự án.

Ngoài bản thân công việc xây dựng, lập hợp đồng là một trong những phần quan trọng nhất của dự án. Hợp đồng càng chi tiết càng tốt; ngay cả những vật dụng được coi là lẽ thường cũng không nên bỏ qua.

Có bảy lĩnh vực chính cần xem xét khi phát triển kỹ năng tạo hợp đồng thành công cho doanh nghiệp xây dựng của bạn.

Bài viết này được xây dựng bởi web công ty xây dựng Thiên Hoàng Long hi vọng bạn sẽ thấy được lợi ích từ nó.

Tài liệu hợp đồng

Cái gọi là “hợp đồng xây dựng” thường là sự kết hợp của các tài liệu riêng lẻ trình bày chi tiết các khía cạnh khác nhau của dự án, hoặc nó có thể là một tài liệu phức tạp, nhiều trang với nhiều phần cung cấp chi tiết về các khía cạnh khác nhau của thỏa thuận.

Tìm hiểu về tất cả 10 tài liệu hoặc điều khoản khác nhau có thể có trong một hợp đồng xây dựng tốt. Bất kể bạn đang xây dựng công trình gì, việc có một hợp đồng chắc chắn thể hiện một trong những bước đầu tiên dẫn đến thành công của dự án.

Đàm phán hợp đồng thành công

Khi đến lúc người xây dựng ngồi lại với đại diện công đoàn hoặc các bên liên quan của dự án, người đó cần phải chuẩn bị. Một nhà đàm phán giỏi cần có các đặc điểm và kỹ năng cho phép thực hiện được thỏa thuận phù hợp — một thỏa thuận đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong khi khiến cả hai bên đều hài lòng. Đàm phán mặt đối mặt, mặc dù rất hiếm, đôi khi có thể khiến mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Một số thủ thuật và phương pháp có thể đảm bảo rằng mọi người rời khỏi bàn ăn cảm thấy rằng họ có một giao dịch tốt.

Thuê trực tiếp hoặc Hợp đồng phụ

Các nhà xây dựng có hai lựa chọn để hoàn thành công việc trong một dự án: thuê trực tiếp nhân viên của chính họ hoặc thầu phụ công việc cho các nhà thầu độc lập. Đó không phải là một quyết định dễ dàng.

Hợp đồng phụ có thể cung cấp các bảo đảm có thể giúp công việc của bạn dễ dàng hơn trong khi việc thuê người trực tiếp đòi hỏi nỗ lực bổ sung trong phạm vi giám sát và quản lý. Nhưng việc thuê trực tiếp thường cho phép người xây dựng kiểm soát nhiều hơn về chi phí và chất lượng.

Thỏa thuận hợp đồng xây dựng

 Thỏa thuận hợp đồng xây dựng là một văn bản chính xác định ngày tháng và chỉ định các bên sẽ tham gia vào quá trình xây dựng. Thông thường, thỏa thuận hợp đồng được thực hiện giữa chủ dự án và nhà thầu (hoặc nhà cung cấp) đang cung cấp dịch vụ được yêu cầu. Hợp đồng thường bao gồm một số phần hoặc điều khoản (hoặc đôi khi các tài liệu bổ sung) xác định phạm vi, điều khoản và điều kiện của thỏa thuận. Văn bản pháp lý có thể nặng và cả hai bên thường liên quan đến luật sư khi xử lý các tài liệu cụ thể này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *