Nguyên tắc về việc trở thành một kỹ sư xây dựng

Một kỹ sư xây dựng là một kỹ sư xây dựng giám sát việc thiết kế và thực hiện các dự án xây dựng lớn. Họ cũng hỗ trợ duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như đường xá, đập, hệ thống cấp nước và các tòa nhà. Họ làm việc với một nhóm các kỹ sư và đội xây dựng đồng nghiệp để tổ chức và hoàn thành các dự án. Các trách nhiệm khác có thể bao gồm:

  • Lập ngân sách dự án xây dựng
  • Thu thập tài nguyên, bao gồm nhân viên, công cụ, máy móc và vật liệu vật chất
  • Vận hành máy móc và sử dụng công cụ
  • Sử dụng phần mềm máy tính để lập kế hoạch và thiết kế các dự án
  • Giám sát tiến độ và an toàn trên công trường

Thông tin về trang chủ : giấy phép xây dựng

Lương trung bình

Các kỹ sư xây dựng thường là nhân viên toàn thời gian, mặc dù một số có thể làm việc theo hợp đồng. Mức lương của họ có thể phụ thuộc vào quy mô, loại hình và vị trí địa lý của tổ chức mà họ làm việc. Kinh nghiệm cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về mức lương đối với một kỹ sư xây dựng.

  • Mức lương phổ biến ở Mỹ: 636 USD mỗi năm
  • Một số người có mức lương từ  $ 28,000 đến $ 160,000 mỗi năm.

Yêu cầu kỹ sư xây dựng

Các kỹ sư xây dựng cần phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn và giấy phép nhất định để hành nghề. Ngoài ra, họ cần được đào tạo chuyên sâu và có bộ kỹ năng chuyên biệt để hoàn thành xuất sắc vai trò của mình:

Giáo dục

Kỹ sư xây dựng cần ít nhất bằng cử nhân để có được các vị trí đầu vào. Tốt nhất là Bằng Cử nhân về Kỹ thuật Xây dựng hoặc Kỹ thuật, vì chúng thường bao gồm các môn học chuẩn bị cho sinh viên nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng. Những người muốn chuyên về một loại kỹ thuật xây dựng cụ thể hoặc làm việc ở vị trí cấp cao hơn nên lấy bằng thạc sĩ. Trong quá trình giáo dục, học sinh học các môn kỹ thuật, vật lý, toán học và các lớp liên quan đến STEM khác.

Liên hệ trang chủ : https://xaydungquangphuc.com/

Tập huấn

Các kỹ sư xây dựng có nguyện vọng nên trải qua các kỳ thực tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều trường kỹ thuật yêu cầu sinh viên hoàn thành các kỳ thực tập như một phần của chương trình. Trong thời gian thực tập, sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kỹ thuật mà họ lựa chọn. Các kỳ thực tập có thể kéo dài từ bốn tuần đến ba tháng, và hầu hết sinh viên hoàn thành chúng trong kỳ nghỉ hè hoặc ngay sau khi tốt nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *